CERABELLA singulares magazine

Singulares Magazine llança el primer número de la seva revista amb una festassa plena de detalls exquisits i il.luminada amb espelmes de Cerabella.

Moltes felicitats i bona sort!

Singulares Magazine & Cerabella